వైద్య ఉపకరణాలు మరియు పరికరాలు

క్రింద వైద్య పరికరాలు మరియు సాధనాలు ఎల్లప్పుడూ స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్, సిరంజి సూది, స్టెరిలైజింగ్ ట్రేలు, క్రిమిసంహారక ట్యాంక్, స్కాల్‌పెల్&బిస్టరీ, మెడికేటివ్ కార్ట్‌తో తయారు చేయబడతాయి.

వైద్య ఉపకరణాలు మరియు పరికరాలు
వైద్య ఉపకరణాలు మరియు పరికరాలు