ఎలక్ట్రానిక్ పార్టులు

ఎలక్ట్రానిక్ భాగాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది
1. అధిక పౌనఃపున్య ఉపకరణాల కోసం క్రీనింగ్ క్యాన్/షీల్డింగ్ కేస్
2. భాగం తాకడం, రిలే భాగం ద్వారా ప్రసరణ కోసం హ్రాప్నెల్/స్ప్రింగ్ భాగం
3. ఇంజెక్షన్ మోల్డింగ్ కోసం మద్దతు ఫ్రేమ్, నోట్ బుక్ ఫ్రేమ్, ఫోన్ ఫ్రేమ్
4. నిర్మాణం భాగం, వాషింగ్ మెషిన్ బారెల్
5. కనెక్టర్ ప్లగ్స్
6. ఇతరులు, బటన్ సెల్

సెల్ ఫోన్ పార్ట్
సెల్ ఫోన్ పార్ట్
ఎలక్ట్రానిక్ పార్టులు